บริษัท ที เอช เอ็น อินทิเกรชั่น(บ่อวิน) จำกัด อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจัดสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

ติดต่อหน้าร้าน

สั่งซื้อทางโทรศัพท์   038-337497,038-337528-9

สั่งซื้อทาง Email :   sales@thnborwin.com, sales.borwin@thninte.com

สั่งซื้อทาง Line  ID:  thnborwin

สั่งซื้อทางเซลส์

HOT LINE ด่วน :  081-4985459

THN INTEGRATION (BORWIN) CO.,LTD.